Kosten operatie

De kostenraming die we vanuit Barcelona hebben ontvangen, bedraagt € 95.000,- Dat is een substantieel hoger bedrag dan verzekeraars hier zouden betalen voor een soortgelijke operatie in Nederland.

Echter, het is niet helemaal met elkaar te vergelijken. Deels zijn de kosten hoger omdat de zorg ook veel uitgebreider is. Dit is omdat meer en bredere zorg nodig is voor deze groep patiënten, omdat ze vaak al jaren bedlegerig zijn, vaak veel bijkomende allergieën en ziektes hebben en relatief zo zwak zijn dat ze intensieve en specifieke langdurige zorg nodig hebben voor, tijdens en na de operatie.

Er is voor deze operatie een groot team betrokken bij de onderzoeken, de operatie en de nazorg. Naast de hoofdarts en de neurochirurg, zijn er ook neurologen, een internist, een oogarts, een cardioloog en een psychiater betrokken bij de onderzoeken. Uiteraard moeten er ook anesthesisten, OK-assistenten en verpleegkundigen voor de operatie worden ingezet.

Daarnaast is er na de operatie een ziekenhuisopname van 10 dagen verplicht, waarbij medicatie en intensieve zorg (twee dagen op de intensive care) is opgenomen in de kostenraming. Ook alle scans, verzekeringen, de reis en het verblijf van één maand en de nazorg als Mireille eenmaal terug in Nederland is, zijn inbegrepen in de kosten.

Mireille en de mensen om haar heen hebben zo’n groot bedrag niet voorhanden en hebben dus financiële hulp nodig. Als we € 95.000,- bij elkaar krijgen kan Mireille worden geopereerd en krijgt zij zeer kundige, zorgvuldige en langdurige hulp van een groot team van specialisten in Barcelona. Het is veel geld, maar Mireille krijgt haar toekomst ermee terug en dat maakt het elke euro zó ontzettend waard.

Help Mireille haar operatie te bekostigen

nl_NLNederlands